De oudste ban binnen KSA wordt gevormd door de hernieuwers. Zij zijn het die de verantwoordelijkheid nemen voor de werking.

De belangrijkste taken binnen de hernieuwers worden behartigd door de banleiding, die instaat voor de wekelijkse werking van de bannen. Maar er zijn nog andere taken die door de hernieuwers kunnen vervuld worden. Daarom worden verschillende functies binnen het leidingskader waargenomen door hernieuwers die niet meer bij een ban in leiding staan.

We rekenen ook op de hernieuwers voor zware werken aan ons lokaal en voor allerhande activiteiten als fuif, eetmaal, quiz, dropping, …

Tijdens het voorkamp bouwen de hernieuwers ook het tentenkamp op en zij blijven ook langer op nakamp voor de kampopkuis.

Dit jaar is er versterking in de rangen van de hernieuwerleiding gekomen die ervaring koppelt aan vernieuwing. Er zijn maar liefst vier hernieuwerleiders die een goed gevuld programma moeten voorzien. Toch zal een flink deel van het programma besteed worden aan de voorbereiding van bondsactiviteiten en werkjes allerhande. Maar ook daar kunnen en zullen de hernieuwers hun plezier in vinden.

Contacteer ons!