K.S.A. (Katholieke Studenten Actie) heeft haar wortels in de katholieke Vlaamse studentenbeweging. Nu is het een moderne jeugd- en jongerenbeweging. In 1991 werd resoluut gekozen voor de gemengde werking. Deze bloeiende jeugdbeweging is een vaste waarde in het Zwijndrechtse verenigingsleven. KSA Vlaamse Kerels Zwijndrecht behoort tot de nationale jeugdbeweging KSJ-KSA-VKSJ (www.ksa.be).

Kinderen en jongeren komen wekelijks samen in verschillende leeftijdsgroepen voor een breed gamma aan activiteiten: spel, sport, knutselen, toneel, zingen, openluchtleven, tochten, workshops, vorming, weekends, kampen, uitstapjes, …

In het speels omgaan met kinderen en jongeren willen we hen ruimte bieden om zichzelf te zijn en volop te experimenteren. Zo raken zij vertrouwd met zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en engagement.

KSA wil dit ook omzetten in een actieve betrokkenheid met de maatschappij. We blijven een christelijk ge√Įnspireerde beweging, die echter openstaat voor mensen van alle gezindten.

KSA biedt dus meer dan alleen spelletjes. Doorheen de activiteiten werkt KSA aan de vorming van kinderen en jongeren. We laten onze leden en begeleiding ervaren hoe kleine stappen in de richting van een betere samenleving gezet kunnen worden.

Al onze leden worden opgedeeld in de verschillende bannen volgens hun leeftijd: de tijgerkes (5-jarigen), de jongleeuwkes (6 tot 8 jaar), de leeuwkes (8 tot 10 jaar), de jongknapen (10 tot 12 jaar), de knapen (12 tot 14 jaar), de jonghernieuwers (14 tot 16 jaar), de vernieuwers als voorbereiding op het leiding worden (16 tot 17 jaar) en de hernieuwers (ouder dan 17 jaar). Voor meer info kan je tussen de verschillende bannen kiezen op de balk hierboven.